Rebranding TopTurnen West

/
/
Rebranding TopTurnen West
Topturnen

Het doel

TopTurnen West is een turnopleidingscentrum waar jonge, talentvolle turnsters zichzelf verder kunnen ontwikkelen als topsporter. In 2019 is een separate label binnen de vereniging gecreëerd door een stichting op te richten. Deze stichting heeft onder andere het doel om sponsorinkomsten te genereren. Daarnaast wil de vereniging een regionale opleider (kop van Noord-Holland) worden van turntalenten onder begeleiding van toptrainster Monique Zwarthoed. 

De centrale vraag luidde: hoe kan TopTurnen West in de markt worden gezet als een herkenbaar merk, welke een regionale aantrekkingskracht heeft naar turntalenten en bedrijven die hen helpen in het realiseren van de ambities en de stip aan de horizon te bereiken?

De oplossing

Ons advies was te beginnen met een merkidentiteit– en positioneringsessie en dit vervolgens door te vertalen naar een nieuwe huisstijl en website. Op dit moment was namelijk niet duidelijk waar TopTurnen West zich in onderscheidde ten opzichte van andere verenigingen.


Om het verschil met andere verenigingen duidelijk te maken moest er nog beter gecommuniceerd worden wat deze verschillen precies inhouden. Dit doe je niet door te vertellen wat de andere verenigingen nìet doen, maar vooral door te vertellen wat ze wél doen. Dit om de toch al kwetsbare band met de overige verenigingen niet verder onder druk te zetten. De waardeproposities helpen hierbij.

Topturnen

Het resultaat

Na diverse succesvolle merkidentiteit- en positoneringsessies heeft MediaTribe een nieuwe visuele merkidentiteit ontwikkeld. Daarbij is een strategie voor de nieuwe website gemaakt, om ervoor te zorgen dat de waardeproposities hier een weg in zouden vinden.